Μονάδες πυρανίχνευσης

GST-GMC 3.0 - SOFTWARE

GST-GMC 3.0

1.300,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Πρόγραμμα έγχρωμων γραφικών για πίνακες GST-200 παρέχει πλήρη εικόνα των συμβάντων σε κάτοψη χώρου.

DI-9204 - Button

DI-9204

54,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν χειροκίνητης αναγγελείας φωτιάς για addressable πίνακες σειράς GST.

FP3/GR - Μπουτόν

FP3/GR

28,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Μπουτόν εξόδου εκτάκτου ανάγκης με κλειδί επαναφοράς.

I-9105R - FIRE BEAM

I-9105R

340,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Διευθυνσιοδοτούμενο / συμβατικό Beam ανίχνευσης καπνού με ανακλαστήρα για  8~100  μέτρα. Επιλογή 2 ρυθμίσεων ευαισθησίας ...